Accommodation

Welcome to Sungkyunkwan University's (SKKU)

 

 

 

 

 ♦ 알펜시아 : www.alpensia.com

 

 ♦ 예약기간 : 2020년 2월 20일 (목) ~ 2월 22일 (토)

 

 ♦ 예약방법 : 알펜시아 리조트 예약시스템에서 개별 예약

                           (참가신청서를 제출하신 분들께 개별 공지)

 

객실타입 인원 금액
홀리데이 인 호텔 2인 134,000 원
홀리데이 인 스위트콘도 4인 154,000 원

 

 

 

Sungkyunkwan University(SKKU)

top